PALMEKS OÜ

 

FIRMAST
MASINATE RENT
RENDITINGIMUSED
TEENUSED
PUISTEMATERJALID
GALERII
KONTAKT:: Teenused

Greideritööd
Teetööd

- Mitteriiklike ja -maakondliku tähtsusega teede ehitus ning korrashoid;
- Tee kraavide puhastamine;
- Teetruupide ehitus; 
- Teede ja platside ehitus

Mullatööd

- Kraavide kaevamine ja puhastamine
- Pinnase- ja mullatööd koos truubi ehitusega

Talvised heakorratööd

MEHHANISEERITUD LUMETÕRJETÖÖD JA LUME ÄRAVEDU:
Töid teostame öisel ja päevasel ajal vastavalt kliendi soovile

Suvised heakorratööd
HALJASTUSTÖÖD

PUUDE PIIRAMINE, VÕSARAIE JA TEEÄÄRTE NIITMINE:
- Puude ja hekkide piiramine ning mahavõtmine;
- Okste utiliseerimine.

Hooldusraie võsaniidukiga

- Kraavipervede niitmine
- Elektriliinide aluse niitmine
- Raielankide niitmine

Lammutustööd

- Hoonete ja ehitiste osaline või täielik lammutamine koos äraveo ja utiliseerimisega

Maaparandustööd

- Tiikide kaevamine koos tühjakspumpamisega
- Kuivenduskraavide kaevamine ja puhastamine

 

 

 

 

 

 

Palmeks OÜ Aigar Palm tel + 372 513 9181

:: info@palmeks.ee ::